EU Grant Academy© Obzorje 2020

EU Grant Academy© Obzorje 2020
Za rast in razvoj gospodarstva
Ljubljana, november-december 2015

Usposabljanje v šestih modulih: 9. 11.,  16. 11., 23. 11., 1. 12., 7. 12. in 15. 12. 2015.

Več informacij in prijava: http://www.planetgv.si/?page=event&eid=3725

ponedeljek, 9. november 2015, 9:00 – 16:00
MODUL 1: Ključni razpisi za gospodarstvo Obzorje 2020, kje jih najti in kako jih pravilno analizirati

1. Uvod – prestavitev usposabljanja

2. Spoznavanje udeležencev – predstavitev sebe in svojih pričakovanj glede usposabljanja

3. Predstavitev bistva EU Grant Academy© Obzorje 2020

 • Kaj pomenijo absorpcijske sposobnosti organizacije in kako te sposobnosti dvigniti
 • Lovljenje idej za projekte in povezava na vizijo in strategijo podjetja
 • Predstavitev sistema lovljenja idej znotraj organizacije
 • Ocenjevanje idej za projekte: Ali je možno sofinanciranje z evropskimi sredstvi

4. Karakteristike EU sredstev

5. Podrobnejša predstavitev ključnih razpisov H2020 za gospodarstvo in tipov projektov, ki jih sofinancirajo

 • Instrument for SMEs
 • Fast track to innovation
 • Factories of the future

6. Kako uspešno analizirati razpise H2020

 • 7 ključnih elementov razpisa
 • Vaja 1: Natančna analiza izbranega razpisa (razpisne dokumentacije) in opozarjanje na pasti
 • Vaja 2: Ocena, ali lahko projektno idejo prijavimo na predstavljene razpise

7. Razdelitev in pojasnitev domačih nalog

Predavatelja: mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon. in mag. Ivica Ilić

ponedeljek, 16. november 2015, 9:00 – 16:00
MODUL 2: Logični okvir projekta – kako izboljšati vsak projekt za najmanj 20 odstotkov

1. Utrditev znanja iz predhodnega modula

2. Komentar domačih nalog iz predhodnega modula

3. Logični okvir

 • Kaj je in zakaj je pomemben
 • Ključni elementi
 • Vertikalna logika
 • Vaja 3: Izdelava logičnega okvirja

4. Struktura projektne prijave

 • Ključni elementi projektne prijave
 • Vaja 4: Analiza strukture H2020 projektne prijave

5. Administrativni del prijave

 • Ključne napake, ki jih lahko naredimo pri vnašanju administrativnih podatkov

6. Razdelitev in pojasnitev domačih nalog

Predavatelj: mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon.

ponedeljek, 23. november 2015, 8:00 – 15:00
MODUL 3: Kako ocenjevalca prepričati, da je naš projekt inovativen in ambiciozen – praktični triki in pasti

1. Utrditev znanja iz predhodnega modula

2. Komentar domačih nalog iz predhodnega modula

3. Vsebinski del prijave – del 1

 • Kako pravilno opisati cilje projekta in kako jih povezati s cilji razpisa
 • Definicija raziskovalnega problema – ključna vprašanja in potrebni odgovori
 • Kaj je state of the art, zakaj je tako pomemben in kako se ga (ne) opiše
 • Kaj je ambicija projekta – napredek preko state of the art in kako se ga opiše

4. Vsebinski del prijave – del 2

 • Projektni učinki (Impact) – kaj je vse treba opisati v projektni prijavi in zakaj
 • Izboljšava inovacijske kapacitete – kaj to zajema
 • Okoljski in socialni učinki – kaj so, zakaj so pomembni
 • Vaja 5: Analiza primera Impact-a projekta – ocenjevanje na podlagi kriterijev Evropske komisije (EK), kaj je dobrega, kaj bi spremenili
 • Kaj je diseminacija in kaj eksploatacija rezultatov – razlika
 • Kako pripraviti poslovni načrt

5. Razdelitev in pojasnitev domačih nalog

Predavatelj: mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon.

torek, 1. december 2015, 9:00 – 16:00
MODUL 4: Kako pravilno razčleniti in opisati delo na projektu (in kako v vse skupaj ustrezno vključiti partnerje, če jih potrebujemo)

1. Utrditev znanja iz predhodnega modula

2. Komentar domačih nalog iz predhodnega modula

3. Vsebinski del prijave – del 3

 • Predstavitev metodologije Work Breakdown Structure (WBS)
 • Vaja 6: WBS konkretnega projekta
 • Kako pravilno opisati posamezen Work Package (WP) – ključni elementi
 • Vaja 7: Določanje ključnih elementov WP-jev
 • Partnerji: ali jih rabimo; kje in kako jih najdemo; partner ali koordinator; kako opišemo partnerje v prijavi
 • Vaja 8: Dober in slab opis partnerjev (analiza)
 • Vaja 9: »What do you do« situacije

4. Projektni management in management tveganja

 • Vaja 10: Dober in slab opis managementa (analiza)
 • Vaja 11: Register tveganj za projekt

5. Razdelitev in pojasnitev domačih nalog

Predavatelj: mag. Ivica Ilić

ponedeljek, 7. december 2015, 9:00 – 16:00
MODUL 5: Vse o stroških in pripravi ustreznega proračuna projekta ter prvih ključnih korakih po uspešni pridobitvi sofinanciranja za projekt

1. Utrditev znanja iz predhodnega modula

2. Komentar domačih nalog iz predhodnega modula

3. Priprava finančne konstrukcije projekta

 • Uvod v finance – finančna pravila H2020 stroški
 • Upravičeni stroški na projektu
 • Kako izračunavamo posamezne kategorije direktnih stroškov
 • Vaja 12: Upravičenost stroškov
 • Vaja 13: Utrjevanje znanja o stroških
 • Vaja 14: Priprava finančne konstrukcije za projekt
 • Opravičevanje virov

4. Postopek oddaje projektne prijave na Participant portal – na kaj še posebej paziti

5. Zgodba se ne konča z oddajo – kaj če dejansko dobite projekt

 • Postopek priprave pogodbe o sofinanciranju (Grant Agreement) in konzorcijske pogodbe
 • Vnos podatkov v Participant portal
 • Konzorcijska pogodba: zakaj je potrebna in kateri so ključni elementi

6. Razdelitev in pojasnitev domačih nalog

Predavatelj: mag. Ivica Ilić

torek, 15. december 2015, 9:00 – 16:00
MODUL 6: Vse o učinkovitem vodenju projekta od njegovega začetka do uspešnega zaključka (sprejeta končna poročila in uspešno opravljena revizija)

1. Utrditev znanja iz predhodnega modula

2. Komentar domačih nalog iz predhodnega modula

3. Postavitev temeljev za učinkovito vsebinsko/administrativno vodenje projekta

 • Priprava Project Management Handbook-a
 • Koordiniranje/sodelovanje/komunikacija s partnerji ter s Project Officer-ji EK
 • Izvedba/organizacija projektnih sestankov znotraj konzorcija in sestankov s predstavniki EK
 • Vaja 15: »What do you do« situacije (kako reševati probleme s partnerji v praksi)

4. Postavitev temeljev za učinkovito finančno vodenje projekta

 • Vzpostavitev sistema vodenja stroškovne dokumentacije
 • Ključen pomen orodja za stroškovno vodenje projekta (EFAMT®)
 • Postavitev
 • Korelacija med podatki
 • Knjižbe časovnic in drugih neposrednih stroškov
 • Analize porabljenega časa in stroškov ter primerjava s plani
 • Priprava uradnih poročil
 • Preknjižbe med projekti
 • Posebej: davčne olajšave
 • Vaja 16: priprava finančnega poročila v orodju EFAMT® (izpis)
 • 5. Kako se učinkovito pripraviti na revizijo

6. Najpogostejše težave pri vodenju projektov v praksi in kako jih reševati

7. Davčne olajšave za raziskovalne, razvojne in inovacijske projekte (RRI) – kaj morate vedeti, da se vam vlaganja v RRI maksimalno izplačajo

Slavnostni zaključek EU Grant Academy© Obzorje 2020 in podelitev certifikatov

Predavatelji: mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon., mag. Ivica Ilić in Mateja Rudolf

 

Opombe:

Za uspešno zaključeno usposabljanje je potrebno opraviti:

 • 5 domačih (nalog se nanašajo na module od 1 do 5) ter
 • test orodja za vodenje stroškov v modulu 6 (uspešen končni izpis uradnega poročila).

Udeleženci po uspešno zaključenem usposabljanju pridobijo Certifikat usposobljenosti za pripravo in vodenje projektov v programu Obzorje 2020.Kriterij uspešnosti je pridobitev 70 odstotkov vseh možnih točk.

Udeleženci prejmjo obsežno seminarsko gradivo (okrog 200 strani) ter primere in vaje. Gradivo se prejme sproti za vsak modul posebej.
Na voljo je tudi priročnik “Beyond the Horizon 2020: practical guide to developing competitive project proposals in Horizon 2020″. Cena tiskanega priročnika za udeležence EU Grant Academy© Obzorje 2020 je 60 EUR (redna cena je 75 EUR). Cena e-priročnika za udeležence je 40,91 EUR (redna cena je 51,14 EUR).  Komplet priročnikov (v tiskani in v e-obliki) pa je za udeležence 88 EUR (redna cena je 110 EUR).

EU Grant Academy© Obzorje 2020 organizirata RR & CO. d.o.o. in Planet GV d.o.o.

Več informacij in prijava: http://www.planetgv.si/?page=event&eid=3725
 

 

——-

EU Grant Academy© je naše najbolj celovito usposabljanje, ki ga redno izvajamo že od leta 2008. Udeleženci preko konkretnih primerov osvojijo znanje za pridobivanje nepovratnih sredstev za raziskave in inovacije v vseh potrebnih dimenzijah: od vzpostavitve sodelovanja z drugimi organizacijami, preko priprave načrta dela in stroškov projekta do priprave na kasnejšo revizijo projekta. Usposabljanje je odlična priložnost za vzpostavljanje kontaktov za partnerstva na prihodnjih projektih, saj je namenjeno tako predstavnikom gospodarstva, kot tudi raziskovalnim organizacijam.

Visit our web pages:
www.rr-co.eu   www.efamt.eu
www.rr-co.eu/horizon2020

RR & CO. Knowledge Centre Ltd.
Dunajska cesta 20
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Phone: +386 1 432 41 91
Company Registration No.: 5545005000
VAT No. SI20429525